Резултати од испитот БЛС одржан на 04.02.2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ БЛС ОДРЖАН НА 04.02.2020

 

 

Ред.бр

ИМЕ ПРЕЗИМЕ

БОДОВИ

 

 

 

1

СТОЈАНЧО ЗАФИРОВ

17

2

ДЕНИ РАЗМОСКИ

18

3

ШПЕРСА ХАСАНИ

15

4

МАРИЈА ИВАНОВА

14

5

ИВАНА ЃУРКОВСКА НИКОЛОВ

19

6

ЈАСМИНА САНДЕВА-ЦВЕТКОВИЌ

15

7

СЕНИЈА КАХВЕЏИ

12

8

КРИСТИНА ЕФРЕМОВСКА ДОНЕВСКА

15

9

ЉУБОМИР ИВЧЕВ

18

10

АНГЕЛИНА ЈАКИМОВСКА

18

11

ГОРДАНА КРСТАНОВСКА

19

12

НЕДИМ САЛИУ

14

13

ОЛИВЕРА ПАШАНКО СТРУМЕНКОВСКА

19

14

МОНИКА АРЏАНОВА

16

15

ДИМИТАР АНГЕЛЕВСКИ

18

16

АМЕЛА ДОБЈАНИ

17

17

МЕРИМА ИЗАМРИ

11

18

СТЕФАН ФИЛИПОВСКИ

17

19

САЊА ЌИПРЕСКА

17

20

БИСЕРА РУНТЕВА СТОЈМЕНОВА

17

21

БОЈАН ТЕОВ

19

22

РЕНАТА ГРОЗДАНОСКА

18

23

ДИМИТАР ЦВЕТКОВСКИ

19

24

БОРИС ПАНЕВ

17

25

ИВАНА ТУШЕВА

17

26

ДУЦКИНОСКА ТАЊА

19

27

ПРАНВЕРА РАМАДАНИ

17

28

АРМЕНД РУФАТИ

13

29

НОРА ВЕЛА ТХАЛИ

11

30

НАТАЛИ КОЦЕВА

17

31

ГОРАН КОЊИХАРОВ

16

32

ИВОНА ДИМОВСКА

19

33

САЊА ЈОВАНОВА

13

34

СИМОН МАНАСИЕВ

18

35

МАРИЈА ТОРКОВСКА

19

36

ЕРНАД КОСУМИ

7

37

МИРЛИНДА МУСТАФА

14

38

ЈЕТМИР КОРИМАНИ

13

39

ВИГАН ЕЛМАЗИ

16

40

КРИСТИЈАН ДЕРВИШОВ

19

41

ЈАСМИНА ВОЛЧЕВСКА

15

42

НИКОЛА НИКОЛОВСКИ

18

43

СИМОНА ПОПОВСКИ

16

44

КРЕМАР КРЧИШТА

19

45

САБИНА СМАКЛОВИЌ

18

46

АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОСКА ТРАЈЧЕСКА

18

47

АНГЕЛКА СПИРКОСКА МАГЕРОСКА

20

48

РАДМИЛА РИСТОСКА

18

49

ДРАГИЦА НИКОЛОВА

19

50

ВАЛБОНА НЕЗИРИ

20

51

ИВАНА ВЕЛИЧКОВСКА

16

52

НАТАША ЧЕПРЕГАНОВА ЈОРДАНОВА

20

53

АЈСЕЉ ЕСАДИ

13

54

СВЕТЛАНА ЛАЗАРЕВСКА ГОГОСКА

20

55

АЛЕКСАНДАР ПАКЕТЧИЕВ

16

56

ЃЕОРГИЕВСКА ДАНИЕЛКА

19

57

ЕЛЕНА ДЕНКОВСКА

19

58

ЕЛЕНА ТАСЕВСКА

19

59

ДАНИЕЛА СТАНОЈОСКА ИВАНОВ

18

60

ВЛАДИМИР ИВАНОВ

19

61

ГЕНТ БИЉАЛИ

13

62

МАРИЈА ТРАЈКОВА ПЕТКОВСКА

15

63

АНА ГЕРАСОФСКА ЈОВЧОВСКА

17

64

КРУМ ЃОРГИЕВ

16

65

МАЈА ДИМИТРИЕСКА

20

66

АДМИР КОСОВРАСТИ

19

67

АНГЕЛА ТРАЈКОВСКА

19

68

МИТРЕСКА ЕЛЕНА

20

69

ХРИСТИЈАН НЕСТОРОВ

18

70

ЕЛИЗАБЕТА КАРАСМАНАКИС

19

71

НАЦКО СТАВРЕСКИ

20

72

САЊА ВАСОВИЌ

19

73

ЕРДИН ЈУСУФИ

16

74

ДРАГАНА СМИЛЕВСКА

18

75

ЕЛЕНА ПАВЛЕВСКА

18

76

СТЕФАНИЈА СТОИЛОВСКА

19

77

ЛИДИЈА КАЛАНОСКА АТАНАСОВСКА

18

78

ВЛАДИМИР МАНИНСКИ

20

79

ШПЕНЗА АРИФИ ЗЕЌИРИ

20

80

МАРИЈА ИВАНОСКА

20

81

МЕДИХА СЕЛИМИ

16

82

АНДРИЈАНА ТОДОРОВА

19

83

АФРИМ АЛИУ

18

84

МАРКО НИКОЛОСКИ

15

85

ЗАМИРЕ БЕТЕТИ ЗУЛБЕАРИ

15

86

МАЈА ПЕТРУШЕВСКА

19

87

БЕХАР АБДИИ

18

88

АЏИБАЈРАМ МАШКУЛИ

18

89

ГОРАН КРСТЕВСКИ

19

90

МАРИЈА ТАШКОВСКА

20

91

СТЕФАНИЈА АТАНАСОВА ЈОВАНОВСКИ

17

92

ШАЌИР ЗУЛБЕАРИ

18

      93

ЕЛДАР АСАНИ

19

94

МЕРИ ВЕЛЕСКА

16

95

НАТАША СТАНОЈЕВИЌ

15

96

САЊА ШОПОВА

19

97

МАРИЈА СПАСОВСКА

17

98

СИМОНА КОЦЕВА

19

99

ЕМИЛИЈА ТАНЕСКА

19

100

АНА НЕДЕЛКОСКА

18

101

ТАМАРА ГЕРАСИМОВА МИТЕСКА

19

102

ВИДАНЧО НИКОЛОСКИ

15

103

МАРИЈА СЛИВЈАНОСКА

19

104

ПАНЧЕ НИКОЛОВ

17

105

МАРИЈА НАУМОВСКА

19

106

НАЗИМ КАСАМИ

19

107

МИХАЕЛА МИШОСКА

20

108

ХРИСТИНА ЛАЗАРОВА

20

109

ТОНИ ШЕКЕРИНОВ

15

110

АНА МАРИЈА ИЛИЕВА

19

111

ТАТЈАНА ЈАКИМОВА

19

112

АХМЕД НУРЕДИНИ

16

113

БЕЛКИСА ТАИРИ АБДИИ

18

114

АЛЕКСАНДАР БОРОЗАНОВ

19

115

АНАСТАСИЈА НАЦЕВА

20

116

ВИОСА ЏАФЕРИ

20

117

ГРЕГОР КРСТЕВСКИ

19

118

МОНИКА СИМОНОВСКА

19

119

ЈОВАНА БРАТИСЛАВ ТРПКОВСКА

19

120

ХРИСТИНА ТОДОСИЕВА СЕРАФИМОВА

19

121

НИКОЛА ДИМИТРОВ

18

122

ДРАГАН ЦИБРЕВ

19

123

ИЛБЕР СЕЈФЕДИНИ

17

124

КАРПИЧАРОВА АНА

19

125

АРИЕТА ЏЕЛАДИНИ ИСМАИЛИ

19

126

ЉУДМИЛ ЌЉУСЕВ

19

127

АЛЕКСАНДРА ЈАКИМОВА

19

128

ЕЛИЗАБЕТА ХРОНЕСКА

19

129

ИВАНА ДИМИТРОВА

19

130

ХРИСТИНА РИСТОСКА

19

131

ВИКТОРИЈА САРАФИМОВА КОЦЕВА

20

132

МАРТА ЈОВАНОВСКА

20

133

МАЈА ПЕТРОВСКА

20

134

ИВАНА МЛАДЕНОВИЌ ШУМАНОВ

20

135

РАМБАБОВА МАРИЈА

18

136

ИВАНА БУЈАОРСКА

18

137

БЛАГОЈЕ КИТАНОВСКИ

20

138

ЕЛЕНА ПАЖЕСКА ДИМИТРИОСКИ

20

139

ИЛЕ КУЗМАНОСКИ

20

140

МИЛЕ МИЛОШОСКИ

14

141

ХУЛИЈА БЕДРИ ШАБАНИ

18

142

АНА ИЛКОСКИ

20

143

ФИЛИП ДОКСИМОВСКИ

19

144

ВЕТОН ЧИЧЕ

18

145

ЈАНЕ ВАСИЛЕСКИ

17

146

ФИЛИП БАШЕСКИ

17

147

МАЈА ТАНКОСКА

17

148

ВЛАДИМИР ТОМЕСКИ

19

149

ЕМИНА МУКОВИЌ

18

150

СТЕФАН СТЕФАНОВСКИ

14

151

ФАРИЈЕ АТАЛКО

7

152

АНА СТОЈАНОСКА

16

153

ФРОСИНА ЈОВАНОВСКА

19

 
 
 

За Нас

Медицинскиот симулациски центар е основан како установа помеѓу Министерството за здравство, медицинските факултети и лекарската комора на Македонија.

Прочитај повеќе.

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2019 за унапредување на административен службеник

ОгласПријава

Контакт информации

 

Адреса: 50-та Дивизија бр. 6 Скопје

Телефон: 02/3112-276

Email: msc@zdravstvo.gov.mk

Website: www.msc.gov.mk