РАСПОРЕД за испит за BLS модулот за специјализанти запишани во септември 2019 година (втора група)

РАСПОРЕД ЗА ИСПИТ ЗА МОДУЛОТ BASIC LIFE SUPPORT (BLS)- ОСНОВНО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР

 

 

 

I ГРУПА

 

1.

ШПЕНЗА АРИФИ ЗЕЌИРИ

04.02.2020

11-12ч

 

2.

НАТАША СТАНОЈЕВИЌ

04.02.2020

11-12ч

 

3.

МАРИЈА СЛИВЈАНОСКА

04.02.2020

11-12ч

 

4.

ЕЛЕНА ДЕНКОВСКА

04.02.2020

11-12ч

 

5.   

АНДРИЈАНА ТОДОРОВА

04.02.2020

11-12ч

 

6.

ИВАНА ДИМОВСКА

04.02.2020

11-12ч

 

7.

РЕНАТА ГРОЗДАНОСКА

04.02.2020

11-12ч

 

8.

ФРОСИНА ЈОВАНОВСКА

04.02.2020

11-12ч

 

9.

АМЕЛА ДОБЈАНИ

04.02.2020

11-12ч

 

10.

ФИТИМ ДЕАРИ

04.02.2020

11-12ч

 

11.

НОРА ВЕЛА ТАПИ

04.02.2020

11-12ч

 

12.

БЕЛКИСА ТАИРИ АБДДИИ

04.02.2020

11-12ч

 

13.

МАРИЈА НАУМОВСКА

04.02.2020

11-12ч

 

14.

ДЕНИ РАЗМОСКИ

04.02.2020

11-12ч

 

15.

СТЕФАН ФИЛИПОВСКИ

04.02.2020

11-12ч

 

16.

ЕЛЕНА ПАВЛЕВСКА

04.02.2020

11-12ч

 

17.

СИМОН МАНАСИЕВ

04.02.2020

11-12ч

 

18.

ПАНЧЕ НИКОЛОВ

04.02.2020

11-12ч

 

19.

СИМОНА КОЦЕВА

04.02.2020

11-12ч

 

20.

СОЊА ШОПОВА

04.02.2020

11-12ч

 

21.

ТОНИ ШЕКЕРИНОВ

04.02.2020

11-12ч

 

22.

СТОЈАНЧЕ ЗАФИРОВ

04.02.2020

11-12ч

 

23.

ДРАГАНА СМИЛЕВСКА

04.02.2020

11-12ч

 

24.

МАЈА ПЕТРУШЕВСКА

04.02.2020

11-12ч

 

25.

ОЛИВЕРА ПАШАНКО СТРУМЕНКОВСКА

04.02.2020

11-12ч

 

26.

ЕМИНА МУКОВИЌ

04.02.2020

11-12ч

 

27.

МЕДИХА СЕЛИМИ

04.02.2020

11-12ч

 

28.

ЗАМИРА БЕЏЕТИ ЗУЛБЕАРИ

04.02.2020

11-12ч

 

29.

ФАРИЈЕ АТАЛКО

04.02.2020

11-12ч

 

30.

НЕДИМ САЛИУ

04.02.2020

11-12ч

 

31.

СЕНИЈА КАХВЕЏИ

04.02.2020

11-12ч

 

32.

МАРКО НИКОЛОСКИ

04.02.2020

11-12ч

 

33.

БОЈАН ТЕОВ

04.02.2020

11-12ч

 

34.

ЕЛДАР АСАНИ

04.02.2020

11-12ч

 

35.

ПРАНВЕРА РАМАДАНИ

04.02.2020

11-12ч

 

36.

АРМЕНД РУФАТИ

04.02.2020

11-12ч

 

37.

ШАЌИР ЗИЛБЕАРИ

04.02.2020

11-12ч

 

38.

МОНИКА АРЏАНОВА

04.02.2020

11-12ч

 

39.

ТАЊА  ДУЦКИНОСКА

04.02.2020

11-12ч

 

40.

МИХАЕЛА МИШОСКА

04.02.2020

11-12ч

 

41.

ЈАСМИНА САНДОВА -ЦВЕТКОВИЌ

04.02.2020

11-12ч

 

42.

ЛИДИЈА КАЛАНОСКА АТАНАСОВСКА

04.02.2020

11-12ч

 

43.

СТЕФАНИЈА АТАНАСОВА ЈОВАНОВСКА

04.02.2020

11-12ч

 

44.

КРИСТИНА ЕФРЕМОВСКА ДОНЕВСКА

04.02.2020

11-12ч

 

45.

ВИДАНЧО НИКОЛОСКИ

04.02.2020

11-12ч

 

46.

МАРИЈА ТАШКОВСКА

04.02.2020

11-12ч

 

47.

ИВАНА ТУШЕВА

04.02.2020

11-12ч

 

48.

БОРИС ПАНЕВ

04.02.2020

11-12ч

 

49

АЛЕКСАНДАР БОРОЗАНОВ

04.02.2020

11-12ч

 

50

АНА МАРИЈА ИЛИЕВА

04.02.2020

11-12ч

 

51

БЕХАР АБДИИ

04.02.2020

11-12ч

 

52

ШПРЕСА ХАСАНИ

04.02.2020

11-12ч

 

53

МЕРИ ВЕЛЕСКА

04.02.2020

11-12ч

 

54

АНЃЕЛИНА ЈАЌИМОВСКА

04.02.2020

11-12ч

 

55

ЕМИЛИЈА ТАНЕСКА

04.02.2020

11-12ч

 

56

ИВАНА ЃУРКОВСКА НИКОЛОВ

04.02.2020

11-12ч

 

57

ТАТЈАНА ЈАКИМОВА АТАНАСОВСКИ

04.02.2020

11-12ч

 

58

ХРИСТИНА ЛАЗАРОВА

04.02.2020

11-12ч

 

59

АНА СТОЈАНОСКА

04.02.2020

11-12ч

 

60

АНАСТАСИЈА НАЦЕВА

04.02.2020

11-12ч

 

61

СТЕФАНИЈА СТОИЛОВСКА ЈОРДАНОВА

04.02.2020

11-12ч

 

62

ГОРДАНА КРСТАНОСКА

04.02.2020

11-12ч

 

63

ЉУБОМИР  ИВЧЕВ

04.02.2020

11-12ч

 

64

ГОРАН КОМИХАРОВ

04.02.2020

11-12ч

 

65

ТАМАРА МИТЕВСКА ГЕРАСИМОВА

04.02.2020

11-12ч

 

66

МАРИЈА ИВАНОСКА

04.02.2020

11-12ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I  ГРУПА

 

1.

АНГЕЛА СПИРКОСКА МАГЕРОСКА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

2.

ВИКТОРИЈА СЕРАФИМОВА КОЦЕВА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

3.

ИВАНА МЛАДЕНОВИЌ ШУМАНОВ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

4.

МИЛЕ МИЛОШОСКИ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

5.   

САЊА ЈОВАНОВА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

6.

ЕЛИЗАБЕТА КАРАСМАНАКИС

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

7.

ЕЛЕНА ПАШЕСКА ДИМИТРИОСКИ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

8.

ИВАНА ДИМИТРОВА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

9.

ЕЛЕНА МИТРЕСКА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

10.

ДРАГИЦА НИКОЛОВА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

11.

АЛЕКСАНДРА ЈАКИМОВА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

12.

ВЈОСА ЏАФЕРИ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

13.

ЕРНАД КОСУМИ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

14.

АНГЕЛА ТРАЈКОВСКА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

15.

ФИЛИП ДОКСИМОВСКИ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

16.

ЗЕТОН ЧИЧЕ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

17.

АЈСЕЛ ЕСАДИ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

18.

КРЕНАР КРЧИШТА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

19.

ЈЕТМИР КАРИМОНИ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

20.

МИРЛИНДА МУСТАФИ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

21.

ЕЛИЗАБЕТА ХРОНЕСКА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

22.

ЈАСМИНА ВОЛЧЕВСКА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

23.

ЈОВАНА ТРПКОВСКА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

24.

ИВАНА ВЕЛИЧКОВСКА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

25.

ХРИСТИНА РИСТОСКА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

26.

КРИСТИЈАН ДЕРВИШОВ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

27.

НАТАША ЧЕПЕРГАНОВА ЈОРДАНОВА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

28.

АНА КАРПИЧАРОВА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

29.

МАРИЈА ТРАЈКОВА ПЕТКОВСКА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

30.

БАШЕСКИ ФИЛИП

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

31.

РАМБАБОВА МАРИЈА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

32.

БИСЕРА РУНТЕВА СТОЈМЕНОВА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

33.

СИМОНА ПОПОВСКИ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

34.

САБИНА СМАИЛОВИЌ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

35.

СВЕТЛАНА ЛАЗАРЕВСКА-ГОГОСКА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

36.

МАРИЈА ТОРКОВСКА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

37.

МАЈА ПЕТРОВСКА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

38.

МОНИКА СИМОНОВСКА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

39.

ИВАНА БУЈАРОСКА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

40.

АНА ИЛКОСКИ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

41.

КРУМ ЃОРГИЕВ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

42.

РИСТЕ ЗИМОСКИ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

43.

НИКОЛА ДИМИТРОВ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

44.

ЕЛЕНА ТАСЕВСКА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

45.

АЛЕКСАНДАР ПАКЕТЧИЕВ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

46.

КРИСТИНА ТОДОСИЕВА СЕСТАВРЕСКИРАФИМОВА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

47.

НАЦКО СТАВРЕСКИ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

48.

ВАЛБОНА НЕЗИРИ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

49

ЉУДМИЛ КЉУСЕВ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

50

САЊА ВАСОВИЌ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

51

ГЕНТ БИЛЗИЛИ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

52

ИЛЕ КУЗМАНОСКИ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

53

НИКОЛЧЕ ПИЛОВСКИ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

54

АДМИР КОСОВРАСТИ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

55

МАЈА ДИМИТРИЕСКА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

56

СТЕФАНОВСКИ СТЕФАН

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

57

ВИГАН  ЕЛМАЗИ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

58

АНА ГЕРАСОВСКА ЈОВКОВСКА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

59

БЛАГОЈА КИТАНОВСКИ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

60

ВЛАДИМИР ИВАНОВ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

61

ДАНИЕЛА СТАНОЈОСКА ИВАНОВ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

62

АРЈЕТА ЏЕЛАДИНИ-ИСМАИЛИ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

63

АХМЕД НУРЕДИНИ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

64

МИМОЗА АСЛАНИ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

65

АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОСКА ТРАЈЧЕСКА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

66

МАРИЈА СПАСОВСКА

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

67

ИЛБЕР СЕЈФЕДИНИ

04.02.2020

12-30ч-13-30ч

 

 

 

 

 
 
 

За Нас

Медицинскиот симулациски центар е основан како установа помеѓу Министерството за здравство, медицинските факултети и лекарската комора на Македонија.

Прочитај повеќе.

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2019 за унапредување на административен службеник

ОгласПријава

Контакт информации

 

Адреса: 50-та Дивизија бр. 6 Скопје

Телефон: 02/3112-276

Email: msc@zdravstvo.gov.mk

Website: www.msc.gov.mk